ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Zarząd Oddziału ZNP Gniezno

DYŻURY BIURA

DYŻURY  PREZESA, WICEPREZESÓW  I SKARBNIKA   ( od 01.09.2022r.)

  Prezes

Anna Brodnicka

Wiceprezes

Tomasz Tubacki

Wiceprezes

Halina Fischer

Skarbnik

Halina Poradka

Poniedziałek Od 11:00 do 14:00 Od 15:00 do 17:00 ———————– Od 12:00 do 15:00
Wtorek Od 11:00 do 14:00 ———————- ———————– Od 11:00 do 14:00
Środa Od 12:00 do 14:00 ———————- Od 11:00 do 13:00 ————————
Czwartek Od 11:00 do 13:00 ———————- ———————— Od 12:00 do 16:00

OD 31 STYCZNIA 2022r. ZMIANA W GODZINACH URZĘDOWANIA WICE PREZESA TOMASZA TUBACKIEGO I SKARBNIKA HALINY PORADKA.

DYŻURY  PREZESA, WICEPREZESÓW  I SKARBNIKA   ( od 31.01.2022r.)

  PrezesAnna Brodnicka WiceprezesTomasz Tubacki WiceprezesHalina Fischer SkarbnikHalina Poradka
Poniedziałek Od 12:00 do 14:00 ———————- Od 14:00 do 16:00 Od 10:00 do 13:00
Wtorek Od 11:00 do 14:00 ———————- ———————– ———————-
Środa Od 10:00 do 13:00 ———————- ———————– Od 12:00 do 16:00
Czwartek Od 13:00 do 15:00 Od 13:00 do 15:00 ———————— Od 11:00 do 14:00

 

Od 31.09.2022 biuro ZNP będzie czynne w następujących godzinach:

poniedziałek od 10:00 do 16:00

wtorek od 11:00 do 14:00

środa od 10:00 do 16:00

czwartek od 11:00 do 15:00

Poniżej szczegółowy plan dyżurów pani Prezes, wiceprezesów i skarbnika:

 

DYŻURY  PREZESA, WICEPREZESÓW  I SKARBNIKA                                 ( od 01.09.2021r.)

  Prezes Anna Brodnicka Wiceprezes Tomasz Tubacki Wiceprezes Halina Fischer Skarbnik Halina Poradka
Poniedziałek Od 12:00 do 14:00 ———————- Od 14:00 do 16:00 Od 10:00 do 13:00
Wtorek Od 11:00 do 14:00 ———————- ———————– ———————-
Środa Od 10:00 do 12:00 ———————- ———————– Od 12:00 do 16:00
Czwartek Od 13:00 do 16:00 Od 11:00 do 13:00 ———————— Od 13:00 do 16:00