ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Zarząd Oddziału ZNP Gniezno

SKŁAD ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ W KADENCJI 2019-2024

ZARZĄD
1 Brodnicka Anna – Prezes Oddziału tel. 693 533 350
2 Orlikowska Maria
3 Bolińska Danuta
4 Chojnacki Tadeusz
5 Fischer Halina – wiceprezes
6 Gruberska Karolina
7 Kozłowski Dariusz
8 Kubiś Danuta
9 Ogórkiewicz Walerian
10 Paulus-Chmiel Grażyna
11 Poradka Halina – skarbnik
12 Przybysz Bożena
13 Szwacińska-Rurek Renata
14 Tubacki Tomasz – wiceprezes
15 Wiśniewska Zofia
16 Zawadzka Agnieszka – sekretarz
17 Zawadzki Janusz
  KOMISJA REWIZYJNA
1 Kwaśniewska Krystyna
2 Świdzińska Małgorzata
3 Winiarska Katarzyna – przewodnicząca