ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Zarząd Oddziału ZNP Gniezno

KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

Poniżej link do strony SP 1 na której jest dostęp do dokumentów kasy zapomogowo – pożyczkowej.

http://sp1gniezno.pl/kasa-zapomogowo-pozyczkowa/