ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Zarząd Oddziału ZNP Gniezno

ZASIŁKI STATUTOWE

ZASIŁKI STATUTOWE

Zmiana kwoty zasiłków statutowych od 19.09.2023r :

– urodzenia dziecka        – 350,00 zł.

– zgonu członka ZNP       – 400,00 zł.

– zgonu członka rodziny   – 300,00 zł.

Zasiłek statutowy przysługuje wszystkim członkom ZNP

Zarząd ZNP Oddział Gniezno ustalił następujące stawki z tytułu:

– urodzenia dziecka        – 300,00 zł.

– zgonu członka ZNP       – 300,00 zł.

– zgonu członka rodziny   – 250,00 zł.

Aby odebrać przysługujący zasiłek należy się zgłosić do biura Zarządu ZNP z aktem urodzenia lub zgonu i na miejscu wypełnić stosowny druk lub pobrać ze strony ZG ZNP:

https://znp.edu.pl/druki-formularze/