ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Zarząd Oddziału ZNP Gniezno

ZARZĄD SE i R W KADENCJI 2019-2024

Zarząd:

  1. Maria Orlikowska – przewodnicząca tel. 512 54 68 80
  2. Zofia Wiśniewska – wiceprzewodnicząca
  3. Krystyna Kwaśniewska – skarbnik
  4. Dariusz Kozłowski – sekretarz
  5. Danuta Kubiś – opiekun Koła Plastyczno – Literackiego
  6. Anna Smolenko
  7. Maria Maruszewska
  8. Maria Ankowiak
  9. Zbigniew Linkiewicz