ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Zarząd Oddziału ZNP Gniezno

INFORMACJA DLA PREZESÓW OGNISK.

4 września 2023

Prosimy o uaktualnienie stanu osobowego w swoich ogniskach ( według wzoru poniżej ) i przyniesienie tych danych na zebranie, które odbędzie się po 18 września 2023r. Termin zebrania podamy później.

Nazwa Ogniska ( z jakiej placówki),

Lp. Nazwisko i imię, nauczyciel/pracownik niepedagogiczny.

Kto ewentualnie odszedł na emeryturę i od września  nie będzie pracował?

Kto przeszedł na emeryturę, ale będzie nadal pracował już jako emeryt?

Kto zmienił placówkę, lub zrezygnował z pracy w oświacie?